Poloautomatická lokální sanitační stanice je určena pro čištění potrubí (až 30 m), malých nádrží (až 1-1.5 m2) a dávkovacích jednotek s možností připojení k CIP stanici. Sestavení stanice záleží na technických požadavcích zákazníka. Toto zařízení sestává:

  1. Nádrž na vodu
  2. Nádrž na alkalicky roztok
  3. Nádrž na kysely roztok
  4. Jednotka na distribuce roztoků
  5. Ovládací skříň

Možno také nainstalovat nádrž s dezinfekčním roztokem. Plnění nádrží a připravování kyselého a alkalického roztoků se provádí ručně provozovatelem, na doporučení podnikových technologií. Poté operátor připravil stanici a stiskl tlačítko start, stanice se přepne do pohotovostního režimu zpětného signálu z mycího objektu. Jakmile signál přichází, zapínají dávkovací  čerpadla pro regulace přítoku a odebrání proudu. Přítok a odebrání vody a roztoků je automaticky a s pomocí jednotek na distribuce roztoků a se programuje provozovatelem, na doporučení podnikových technologií.

Sanitační stanice CIP (Clean-In-Place)